Hírlevél
Mazs 8427d40700fd264f48fbd94bb1e06d0f67561c7dc5017b56224db8b1d93e6924 Jdc 47e09d43e375b4a1bbe79fb8e36cc08443ea5b6820938c2dffe1db34a3a3c43b Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

balint-haz.png         holokauszt-tulelok.png        judafest.png        jaffe.png         noi-egeszseg.png         narancsliget.png

MAZS_szja_2018.jpg

 

Mazs 8427d40700fd264f48fbd94bb1e06d0f67561c7dc5017b56224db8b1d93e6924 Jdc 47e09d43e375b4a1bbe79fb8e36cc08443ea5b6820938c2dffe1db34a3a3c43b
Hírlevél

Jogi nyilatkozat

Érkeztető szám: 1145888 Időbélyeg: Magya636274364120416329 

www.mazs.hu honlap jogi nyilatkozata

A www.mazs.hu domain név alatt elérhető weboldal tulajdonosa:

Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 
(a továbbiakban: MAZS Alapítvány)
Székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12.
Adószáma: 19664651-2-42

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A jelen weboldal üzemeltetője a MAZS Alapítvány. A MAZS Alapítvány teljes körű tájékoztatásra törekszik, annak érdekében, hogy a www.mazs.hu weboldalon pontos és teljes körű információk, adatok kerüljenek feltüntetésre és álljanak a Felhasználók rendelkezésére. 

Információk

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a MAZS Alapítvány nem vállal felelősséget.

A weboldalon megjelenített nézetek, vélemények és kommentek nem tükrözik a MAZS Alapítvány véleményét. A MAZS Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy bármely a MAZS Alapítvány szellemiségével ellentétes kommentet, anyagot bármikor eltávolítson a weboldalról.

A weboldalon megtalálható információk nem minősülnek jogi-, üzleti vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti, vagy egyéb döntésekből eredő károkért a MAZS Alapítvány nem vállal felelősséget.

A weboldalon található információk felhasználása a Felhasználó felelőssége. A Felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, és a MAZS Alapítvány nem felel semmilyen olyan kárért, amely helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga a MAZS Alapítványt illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A www.mazs.hu weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait képező cikkek, tanulmányok és egyéb dokumentumok felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A MAZS Alapítvány kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldalon található tartalmak szerzői jogi és védjegyoltalom alatt állnak, ezért a weboldal tartalmak bármilyen formában történő a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő használata kizárólag a MAZS Alapítvány írásos engedélyével lehetséges. A MAZS Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogi, illetve védjegyoltalma megsértése esetén igényét érvényesítse és a szükséges jogi lépéseket megtegye. A MAZS Alapítvány minden, a tudomására jutott jogsértés esetén érvényesítheti igényét. A jog nem érvényesítése nem minősül joglemondásnak.

Kapcsolódó honlapok

A weboldalon találhatóak külső hivatkozások (ún. hiperlinkek, vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlaphoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások által elérhető tartalom nem áll a weboldal üzemeltetőjének befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést biztosít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó weboldal tartalmáért és az ott elhelyezett információért. A MAZS Alapítvány nem felel más weboldal tulajdonosának titoktartási és adatvédelmi gyakorlatáért. 

A weboldal tartalmának módosítása

A MAZS Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, feltöltött dokumentumokat eltávolítson, módosítson. 

Beszélgetések és kommunikációs csatornák

Időről-időre a MAZS Alapítvány chat szobákat, fórumok üzenőfalát, hírcsoportokat és más közösségi eszközöket tesz elérhetővé. Kérjük, ne feledje, hogy minden olyan információ, amelyet ezeken a felületeken közzétesz, az nyilvánossá válik a többi Felhasználó által megtekinthető, a MAZS Alapítvány által pedig felhasználható lesz. Például, időről-időre a MAZS Alapítvány felhasználhatja a Felhasználók által feltöltött tartalmat (poszt esetén beleértve a nevet vagy felhasználó nevet) promóciós célokra, elektronikus hírlevelekben, vagy máshol, és a weboldal, chat szobák, fórumok, üzenőfalak, hírcsoportok, és egyéb közösségi eszközök használatával a Felhasználó beleegyezik ebbe. Minden Felhasználó kellő körültekintéssel járjon el, amikor arról döntenek, hogy a személyes adataikat ezeken a felületeken megosztják, mivel bárki - nem csak a MAZS Alapítvány – felhasználhatja a nyilvánosság számára közzétett információkat.

Adatvédelem

A MAZS Alapítvány tiszteletben tartja és - a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve - bizalmasan kezeli azokat a Felhasználói adatokat, amelyek regisztráció, vagy hírlevélre való feliratkozás során jutottak a birtokába. 

Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a MAZS Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MAZS Alapítvány – az adatszolgáltatás természetéből adódó meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A MAZS Alapítvány bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának rendelkezései szerint kezeli.

A MAZS Alapítvány a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül és az érintett személy kifejezett és írásbeli engedélye nélkül kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

A MAZS Alapítvány nem küld cookie-kat és csak az IP címet figyeli annak érdekében, hogy felmérje melyik oldalai a leglátogatottabbak. Ezek az IP címek nem kerülnek összekapcsolásra semmilyen személyes adattal, ezért a weboldal látogatói anonimok maradnak.

Hírlevél

A mazs.hu weboldalán a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során, az Ön személyes adatai megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a mazs.hu portál fejlesztőjének, üzemeltetőjének és tartalomgondozójának munkatársai a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjenek Önnel. A feliratkozás során megadott adatokat az Ön mint felhasználó írásbeli kezdeményezésére a törlési igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül töröljük. Esetleges törlési igényét elektronikus levélben a mazsa@jdc.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Hírlevélre való feliratkozáshoz megadott személyes adataikat bizalmasan kezeljük és azokat csak a hírlevél kiküldéséhez, valamint egyedi azonosításra nem alkalmas statisztika készítéséhez használjuk fel. A MAZS Alapítvány harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Gondoskodunk arról, hogy ezekhez az adatokhoz jogosulatlanul harmadik fél ne tudjon hozzáférni, megváltoztatni, vagy törölni.

A hírlevél szolgáltatást a látogatók önkéntesen használják. A látogatók tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás csak az annak igénybe vételére vonatkozó feliratkozás (név és e-mail cím megadása) és jelen jogi nyilatkozat elfogadása után vehető igénybe.

A MAZS Alapítvány által kiküldött hírlevelek mindegyikében lehetőség van a hírlevél szolgáltatás lemondására. A hírlevélről történő leiratkozásra lehetőség van közvetlenül, illetve az egyes hírlevelek alján található mazsa@jdc.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján is.

Egyéb

Kérjük Önt, hogy a weboldalon található bármilyen szabálytalanság észlelelése esetén vegye fel a kapcsolatot a MAZS Alapítvány alábbiakban kijelölt munkatársával.

Neve: ……………….
Email elérhetősége: ………………….
Telefonos elérhetősége: ………………………

Ha bármilyen kérdése van a weboldalon található tartalmi elemekkel, vagy szerzői joggal kapcsolatosan, kérjük Önt, hogy a weboldalon található elérhetőségünkön keressen minket.